Informacja jako produkt

Wraz z rozwojem technologii, zmieniła się także rola informacji. Nie da się ukryć, iż rolą informacji nie jest tylko bycie komunikatem mającym coś wyrazić. Te czasy zniknęły praktycznie już bardzo dawno temu, wraz z pojawieniem się nowoczesnych mediów. To w średniowieczu i wcześniej wiadomość miała spowodować wyłącznie określoną reakcję, gdy była przekazywana przez księdza na ambonie. W XVIII wieku zaczęły pojawiać się pierwsze gazety, i już dla nich informacja była swego rodzaju produktem. (więcej…)
Read More