TVN Meteo zmienione w TVN Meteo Active

Przekształcone TVN Meteo przekształciło się w TVN Meteo Active. Nowy kanał skierowany jest do widzów, którzy interesują się rekreacją oraz zdrowym, aktywnym stylem życia. Zamiarem nadawcy jest zwiększenie przyciągnięcie do siebie większej ilości widzów. Dotychczasowa oferta TVN Meteo nie była już dla widzów atrakcyjna. TVN Active podąża za nowym panującym trendem czyli zdrowym stylem życia. Częściowo jest to lifestyle a częściowo fitness. Zapełnia lukę jeżeli chodzi o telewizję gdyż w internecie serwisy są już tematyczne, sprecyzowane i dokładnie zaadresowane pod konkretnego klienta. (więcej…)
Read More