Jak wpływają na nas reklamy

Jak wpływają na nas reklamy

Reklama to rodzaj sposób perswazyjnego komunikowania się, który obejmuje techniki i działania podejmowane by zwrócić uwagę na produkt, usługę lub ideę. Reklamy są wszędzie. Wszystko to co pojawia się w reklamie jest najzdrowsze, najlepsze, najpiękniejsze. Reklamy przedstawiają nam młodych, pięknych, zadbanych, wesołych, entuzjastycznych ludzi. Sam język reklamy podkreśla znaczenie jednostki, daje poczucie, że to właśnie dany odbiorca jest najważniejszy, że to ona wybiera i kształtuje rzeczywistość. Daje wrażenia, że to odbiorcy są kreatorami własnej rzeczywistości. (więcej…)
Read More