Informacja jako produkt

Wraz z rozwojem technologii, zmieniła się także rola informacji. Nie da się ukryć, iż rolą informacji nie jest tylko bycie komunikatem mającym coś wyrazić. Te czasy zniknęły praktycznie już bardzo dawno temu, wraz z pojawieniem się nowoczesnych mediów. To w średniowieczu i wcześniej wiadomość miała spowodować wyłącznie określoną reakcję, gdy była przekazywana przez księdza na ambonie. W XVIII wieku zaczęły pojawiać się pierwsze gazety, i już dla nich informacja była swego rodzaju produktem.

Informacja dzisiaj

To przecież ona pozwalała im się utrzymać. Nie dałoby się opłacić dziennikarzy i kosztów druku oraz dystrybucji, gdyby gazety takie pisały o czymś, co wszyscy wiedzą. Zdobywanie informacji na wyłączność stało się więc źródłem sukcesu, podobnie jak węgiel jest źródłem sukcesu dla górnictwa. Wszystko to stało się jeszcze bardziej widoczne wraz z rozwojem technologii i kapitalizmu. W XIX wieku zaczęły ukazywać się prawdziwie poważne teksty, wydawane w wielkich nakładach.

Posiadacze tytułów mieli okazję dojść do prawdziwych fortun. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie przykładali się do pracy. Konieczne stało się zatrudnienie dużej ilości reporterów pracujących na co dzień w terenie. Mieli oni za zadanie wyprzedzić konkurencję, wydrukować coś wcześniej niż inni. Wiadomość jako wiadomość sama w sobie stała się towarem. Oczywiście doprowadziło to z czasem do powstania niezbyt uczciwych praktyk. Przekupowano urzędników, by przekazali jakąś tajną informację. Pomiędzy czasopismami pojawiła się niezdrowa konkurencja i kradnięcie materiałów. Musimy zdawać sobie sprawę, że w podobny sposób rynek ten wygląda i dziś.

Fora internetowe jako narzędzie dla publikacji wiadomości i reklam
Wiadomości w mediach w kontekście manipulacji danymi