Jak wpływają na nas reklamy

Reklama to rodzaj sposób perswazyjnego komunikowania się, który obejmuje techniki i działania podejmowane by zwrócić uwagę na produkt, usługę lub ideę. Reklamy są wszędzie.
Wszystko to co pojawia się w reklamie jest najzdrowsze, najlepsze, najpiękniejsze. Reklamy przedstawiają nam młodych, pięknych, zadbanych, wesołych, entuzjastycznych ludzi. Sam język reklamy podkreśla znaczenie jednostki, daje poczucie, że to właśnie dany odbiorca jest najważniejszy, że to ona wybiera i kształtuje rzeczywistość. Daje wrażenia, że to odbiorcy są kreatorami własnej rzeczywistości.

Czym jet reklama

Reklama to nic innego jak zachęcenie nas do zakupu produktów, usług. Zebrane są w niej informacje, które mają pomóc konsumentowi wybrać określony towar czy usługę. Współczesna reklama, korzysta z rozmaitych stereotypów. Hołduje przy tym idei indywidualności i wielobarwności, co obecnie jest zgodne z ogólnokulturowymi tendencjami ostatnich lat. Idea taka wpisana jest w zimną, ekonomiczną kalkulację. Reklamy atakują nas z każdej strony z bardzo dużą częstotliwościową. Nie jesteśmy w stanie zarejestrować w naszej świadomości wszystkich plakatów i billboardów, które widzimy na ulicach. Robi to za nas nasz mózg.

Człowiek z reklamą spotyka się na każdym kroku i nie da się od niej uwolnić. Wpisana jest w naszą rzeczywistość a jej negatywne skutki może tylko ograniczyć na jej temat wiedza. Reklama odgrywa ogromną rolę, często też i pozytywną, w rozwoju gospodarczym.
Niektóre reklamy sprawiają wrażenie prawdziwych dzieł sztuki. Cenione są za świetny pomysł.

Spadek znaczenia gazet
TVN Meteo zmienione w TVN Meteo Active