Reklamy w polskich mediach

Firmy, decydując się na reklamę przede wszystkim muszą wybrać nośniki reklam. Muszą podjąć decyzję czy to będzie reklama zewnętrzna, czy też współpraca z mediami.
Reklama potrzebuje zarówno mediów, które są nośnikami przekazywanych treści a media potrzebują wpływów z reklam. Zarówno media jak i reklamy wzajemnie na siebie oddziaływują na dwóch płaszczyznach. Zarówno w zakresie formy jak i treści. Często jest tak, że głównym źródłem dochodów mediów są właśnie reklamy. Jeszcze wspólnym mianownikiem jest to, że zabiegają o potencjalnego odbiorcę danego produktu.

Wybór kanału

Wybór środka reklamy powinien być poprzedzony wcześniej analizą rynku, w jaki sposób można dotrzeć do potencjalnego klienta. Takiego zadania powinna się podjąć osoba kompetentna, która się na tym zna. Wybór nośnika nie należy do najłatwiejszych. Wiadomo, że nie ma takiej reklamy, która by dotarła do wszystkich. Trzeba dokładnie ocenić target do jakich klientów są kierowane produkty danej firmy a przez to dobrać odpowiedni nośnik reklamowy.

Powinno się ocenić czy odbiorca, do którego chcemy dotrzeć jest klient lokalny czy ogólnokrajowy, specjalistyczny czy powszechny, przeciętny czy wpływowy. Czy działania reklamowe mają trwać krótko czy długo czy też z przerwą w krótkich odstępach czasu. a może w odstępach czasu. Między innymi takie czynniki powinny być brane pod uwagę i określone przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Należy pamiętać o tym, że to od tego jakie środki reklamy zastosujemy będzie miało wpływ na to jakie efekty przyniesie reklama.

Telewizja tradycyjna a telewizja internetowa
Sposób sprzedaży reklamy telewizyjnej