Stacje telewizyjne

Podobnie jak w przypadku radia, dzień telewizyjny podzielony jest na poszczególne pory dnia. Inaczej niż w przypadku radia, o tym, jaką stawkę za emisję spotu w telewizji zapłaci reklamodawca decyduje nie tylko pora dnia. W niektórych wypadkach poszczególne audycje (albo nawet fragmenty audycji) mają swą indywidualną cenę, wyznaczoną w oparciu o popularność danego programu.

Możliwości telewizji

Na przykład reklamy nadawane tuż przed wieczorną prognozą pogody w pierwszym programie Telewizji Polskiej mają specjalną, podwyższoną cenę z uwagi na olbrzymią popularność tej kilkuminutowej audycji. Popularność poszczególnych audycji mierzy w Polsce Ośrodek Badania Opinii Publicznej – niestety, badania te dotyczą tylko ogólnopolskich programów telewizji państwowej.

Badania są prowadzone z tygodnia na tydzień i pokazują, jaki procent całej widowni telewizyjnej w Polsce oglądał dany program w konkretnym dniu. Są to jednak wyniki zbiorcze dla widowni ogólnopolskiej. Tymczasem niektóre programy, mało popularne w skali całego kraju, w twoim regionie mogą akurat cieszyć się większym zainteresowaniem. Ponadto o atrakcyjności konkretnej audycji dla reklamodawców powinna decydować nie tylko sama popularność programu wśród widzów. Oprócz tego warto wziąć pod uwagę, jakie są cechy demograficzne widowni, która ogląda daną audycję.

Stawki rozgłośni
Spoty radiowe