Wiadomości w mediach w kontekście manipulacji danymi

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż każda informacja przekazywana w mediach posiada dwie warstwy. Po pierwsze jest to obiektywny obraz, czyli stan faktyczny tego co widać, a po drugie jest to odpowiednio dobrany komentarz. Stan faktyczny jest tu niejako obłożony subiektywną kanapką informacji dodatkowych. Z pozoru neutralne wydarzenie może zostać przez komentatora opisane w przychylny sposób, lub np. drwiący albo niechętny. W dużej mierze od tego komentarza będzie zależeć co odbiorca zacznie myśleć na temat owego zdarzenia. Bardzo często przyjmowana jest interpretacja przesiąknięta danym nastawieniem komentatora.

Telewizja kłamie

W bardzo dużej mierze stacjom telewizyjnym, mediom w ogóle, bardzo zależy na tym, by tworzyć komunikaty opiniotwórcze a nie neutralne. Jest to zjawisko, które niestety zwalnia widza, czytelnika z myślenia i pojmowania świata w subiektywny sposób, a narzuca zdanie, które jest na rękę danej redakcji, danej sile politycznej itd.
Oglądając czy też słuchając w różnych mediach o danej sprawie, można zauważyć bardzo różną retorykę wypowiedzi na ten temat.

Komentarz jasno sugeruje jak oceniać dane wydarzeni. Idąc dalej tym tropem, wielu redakcjom zależy w głównej mierze na tym, aby odbiorcy nie oceniali sami pewnych kwestii, a przyjmowali przemycane im poglądy. W tym kontekście rola mediów jako tak zwanej czwartej władzy jest bardzo duża. To właśnie media kształtują opinie. Nie dzieje sie tak tylko w sprawach związanych z polityką. Chodzi tu także o szeroko pojętą reklamę forująca dany styl życia jako najlepszy.

Informacja jako produkt
Nowe narzędzie udostępnione przez Facebooka